Pages

Thursday, 22 November 2012

Matlamat Pendidikan

MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH DI MALAYSIA


Pendidikan prasekolah adalah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai aspek jasmani, emosi dan sosial, intelek dan rohani.


TUNJANG PRASEKOLAH

  • KOMUNIKASI
  • SAINS TEKNOLOGI
  • KEMANUSIAAN
  • KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI
  • KETRAMPILAN DIRI 
  • PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA 


No comments:

Post a Comment